Pohjola-Nordens föreningar

 

Föreningarnas har som mål att för sina medlemmar fungera som förbindelselänk i nordiska frågor, främja de nordiska folkens samarbete och sprida information om Norden. För att nå sina mål gör föreningarna informationsspridningsarbete, organiserar kurser, evenemang och fester, idkar kultur och publiceringsverksamhet och deltar i vänortssamarbetet. 

Pohjola-Nordens föreningar