Våra varmaste gratulationer till den evigt unga 100-åringen

22.06.2021 kl. 14:38
Resolution 22.6.2021

RESOLUTION 22.6.2021
Får publiceras genast

 

Våra varmaste gratulationer till den evigt unga 100-åringen

 

Ålands självstyrelse fyller 100 år under år 2022. Födelsen av Ålands självstyre, efter beslut av Nationernas förbund, är fortfarande ett ypperligt exempel på fredlig konfliktlösning baserad på internationell rätt. En hållbar och fungerande lösning har visat världen hur ett omfattande självstyre, och skyddande av språkliga och kulturella rättigheter har gynnat inte bara Åland, utan också Finland och Sverige.

Det självstyrande landskapet spelar en viktig roll som bro mellan Finland och Sverige, och som utvecklare av det nordiska samarbetet. Det svenskspråkiga Åland är också av stor betydelse för hela Finland som ankare för landets tvåspråkighet. Dessa värden är också centrala värden för Pohjola-Norden.

Under årtiondena har självstyret utvecklats för att motsvara tidens behov. Ett livskraftigt Åland ligger i hela rikets intresse.

Pohjola-Norden uppmanar därför alla finländare i fasta Finland, och övriga nordbor, att delta i firandet av Ålands självstyre under det kommande året.

Ett trefaldigt leve för Åland och dess 100 år av självstyre!


Heikki Pakarinen
Pohjola-Norden
tf. generalsekreterare
+358401990146
heikki.pakarinen@pohjola-norden.fi

Susan Neffling