Pohjola-Nordens styrelse 2021-2023

29.05.2021 kl. 19:02

Pohjola-Norden r.f. valde styrelse för perioden 2021-2023 under sitt förbundsmöte 29.5.2021. Styrelseordförande Juhana Vartiainen fick fortsatt förtroende. Christel Liljeström och Mikkel Näkkäläjärvi fortsätter som vice ordföranden under nästa mandatperiod.

 

Pohjola-Nordens styrelse för 2021 - 2023

 

Ordförande
Juhana Vartiainen

Vice ordförande
Mikkel Näkkäläjärvi

Vice ordförande
Christel Liljeström

Styrelses medlemmar och ersättare
Erävala Matti (Öksnevad Susanne)
Mikkola Paula (Rautio Sari)
Lusa Leena (Cederqvist Riitta)
Lönnroth Juhani (Strang Johan)
Korhonen Sirpa (Mia Heijnsbroek-Wirén)
Taylor Ulrica (Kinnunen Pertti)
Wiander Britta (Heinonen Sami)
Bonsdorff Björn (Sigfrids Frida)
Karjalainen Maria (Heikkilä Eero) PNN / PNU

Susan Neffling