Juhana Vartiainen förbundets nya ordförande

11.10.2019 kl. 15:14

Pohjola-Nordens extra förbundsmöte valde 11.10.2019 enhälligt politices doktor, riksdagsledamot Juhana Vartiainen (saml) till förbundets nya ordförande. 

Vartiainen fungerar som ordförande för riksdagens ekonomiutskott och är medlem i Nordiska rådet. Vartiainen efterträder Katri Kulmuni som avgick som ordförande efter att hon blev näringsminister i våras. 

”Som ordförande för Pohjola-Norden kommer jag arbeta för ett mera integrerat Norden, utveckla Pohjola-Nordens roll som medborgarorganisation i Finland samt vara tillgänglig för Pohjola-Nordens medlemmar.” säger Vartiainen. 

”Jag anser också att det är viktigt att Finland och övriga Norden upprätthåller och utvecklar så täta kontakter som möjligt - inom ekonomin och arbetsmarknaden, politiken och kulturlivet.” 

Nordens inflytande och Pohjola-Nordens roll i det finska samhället är viktiga men kan inte tas för givna, anser Vartiainen. 


Tilläggsinformation: 

Michael Oksanen, 
generalsekreterare
0400 795 235
michael.oksanen@pohjola-norden.fi