Extra förbundsmöte 11.10.2019

01.08.2019 kl. 09:51

Pohjola-Nordens extra förbundsmöte hålls den 11.10.2019 kl. 12 i Helsingfors på Grand Marina. I extra förbundsmötet behandlas: val av ordförande istället för Katri Kulmuni, eventuell komplettering av styrelsen samt stadgeändring om att övergå till en modell med två viceordföranden. Handlingarna sänds ut till röstberättigade mötesrepresentanter vecka 40.

Anmäl dig genom nedan stående länk före den 2.10.2019:

https://www.lyyti.in/PNliittokokous

Susan Neffling