Edunvalvonta ja yhteiskuntavastuu


Pohjola-Nordenin edunvalvonta seuraa virallisella tasolla tapahtuvaa yhteistyötä, edustaa kansalaisten mielipidettä päättäjien suuntaan ja tuo keskusteluun pohjoismaisen näkökulman. Pohjola-Nordenin edunvalvonta pyrkii edesauttamaan kestävää hyvinvointia avoimessa ja rajattomassa Pohjolassa.

Virallinen pohjoismainen yhteistyö keskittyy kulttuuriin, koulutukseen, lapsiin ja nuoriin, ympäristöön, kansalaisten oikeuksiin, talouteen ja elinkeinoelämään sekä informaatioteknologiaan. Yhteistyön tarkoituksena on edistää alueellista tasapainoa ja hyvinvointia sekä pohjoismaista tietotaitoa ja kilpailukykyä.

Konkreettisia tuloksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ovat mm. yhteiset työmarkkinat, passiunioni, pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja ympäristömerkki. Viime vuosina on keskitytty erityisesti Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien rajaesteiden poistamiseen.

Pohjola-Nordenin edunvalvontaa tukevat liiton johdon ja toimihenkilöiden tekemän työn lisäksi Pohjola-Nordenin toimikunnat:

Pohjola-Nordenin neuvontatoimikunta on erikoistunut rajaestetyöhön Suomessa ja toimii myös kansallisina valmistelukokouksina pohjoismaisen Rajaesteneuvoston kokouksille.

Pohjola-Nordenin ammattiyhdistystoimikunta koostuu suomalaisten ammattiyhdistysten pohjoismaisten ja kansainvälisten asioiden asiantuntijoista. Toimikunta yhdistää suomalaisen ammattiyhdistyskentän ja pohjoismaisen agendan.

 

Ammattiyhdistysyhteistyö


Ammattiyhdistysliikkeellä on Pohjoismaissa pitkät ja kunniakkaat perinteet. Pohjoismaiden työmarkkinamalleille tyypillisiä piirteitä ovat kollektiiviset neuvottelurakenteet, korkea järjestäytymisaste sekä vahvat työntekijäjärjestöt, jotka ovat kaikki olleet tärkeitä tekijöitä Pohjoismaiden menestyksen taustalla.

Suomalaiset ammattiliitot tekevät laajaa yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Pohjola-Nordenin ammattiyhdistystoimikunta kokoaa suomalaiset ammattiliitot keskustelemaan ja kehittämään ammattiyhdistysliikkeen pohjoismaista yhteistyötä Suomessa.


Yritysyhteistyö


Pohjola-Nordenin yritysyhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjola-Norden räätälöi aina kumppaneilleen yksilöidyn kokonaisuuden, joka palvelee juuri kyseen omaista yritystä parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

Lisäksi kumppaneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Pohjola-Nordenin järjestämiin luentoihin ja seminaareihin. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on avata pohjoismaisen yhteistyön eri muotoja sekä pohtia yhdessä tekemisen haasteita ja mahdollisuuksia globalisoituvassa maailmassa.

Yritysyhteistyön tukena Pohjola-Nordenilla on oma toimikunta, joka koostuu alan merkittävistä vaikuttajista. Toimikunnan tehtävänä on identifioida sektorin ajankohtaisia kysymyksiä ja käydä näistä ratkaisukeskeistä keskustelua, sekä tehdä avauksia yhteistyön tiivistämiseksi.