Pohjola-Nordenin liittokokouksen julkilausuma

05.05.2019 klo 13:40

 

Torniossa, 5.5.2019

Pohjola-Nordenin liittokokouksen julkilausuma: Pohjolan roolia Euroopassa on vahvistettava

 

Pohjoismainen yhteistyö on historiallisesti ollut Suomen ikkuna länteen. Yhtä lailla EU-jäsenyys on tarkoittanut maallemme yhteenkuuluvuutta läntiseen arvoyhteisöön, talouskasvua sekä taannut rauhan ja vapauden.

Pohjoismainen yhteistyö on kokenut uuden synnyn. Pohjoismainen yhteistyö on suosittua niin pohjoismaalaisten kesken kuin globaalistikin, eritysesti yhä epävakaammassa maailmassa. Yhdeksänkymmentä prosenttia pohjoismaalaisista kokee pohjoismaisen yhteistyön joko tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Tästä huolimatta meiltä tällä hetkellä puuttuu 1950-luvulla toteutetun pohjoismaisen passiunionin kaltainen aloite, joka loisi yhteistyölle merkitystä ja antaisi lisäarvoa kansalaisyhteiskunnalle, yrityksille ja kaikille pohjoismaalaisille.

Vuonna 2016 pohjoismaiset pääministerit julistivat, että Pohjolasta tulee maailman yhtenäisin alue. Haluamme, että teknologian ja digitalisaation aikakaudella Pohjola on edelläkävijä. Siksi Pohjolan tulee tarjota ratkaisuja tällä saralla. Vastavuoroisuus Pohjoismaiden kesken sähköisessä tunnistamisessa on erinomainen tilaisuus osoittaa Pohjoismaiden kansalaisille, myös nuorille, että pohjoismainen yhteistyö tuottaa merkittävää lisäarvoa.

Toukokuussa 2019 käydään EU-vaalit. Pohjoismaiset näkemykset koskien oikeusperiaatteetta, hyvinvointimallia, avoimuutta, ilmastonmuutosta sekä tasa-arvoa tulee näkyä vahvemmin eurooppalaisessa päätöksenteossa. Pohjoismaisille arvoille ja ratkaisuille löytyy kysyntää. EU-vaalit ja Suomen puheenjohtajuus, uuden komission työohjelma, Brexit, neuvottelut maatalousuudistuksesta, eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmästä sekä EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä tulevat käsittelyyn vielä tänä vuonna. Kaikki nämä antavat hyvät edellytykset pohjoismaiselle yhteistyölle.

Suomi on osa pohjoismaista ja eurooppalaista yhteisöä. Pohjola-Nordenin liittokokous esittää täten, että:

  • Suomen uusi hallitus kirjaa hallitusohjelmaansa pohjoismaisen ulottuvuuden Suomen viitekehykseksi.
  • EU-puheenjohtajuuskautensa aikana Suomi vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä järjestämällä valmistelevia kokouksia ennen EU-neuvoston kokouksia, niin virkamies- kuin ministeritasolla.
  • Pohjoismaiset europarlamentaarikot palauttavat säännölliset pohjoismaiset kokoukset sekä lisäävät pohjoismaista koordinointia Euroopan parlamentissa.
  • Pohjoismaiden ministerineuvosto ottaa sähköisen tunnistamisen kärkihankkeekseen ja Pohjoismaat toimivat asian suhteen yhdessä rintamassa EU:ssa.

Pohjola-Norden on valmis myötävaikuttamaan näiden ehdotusten toteuttamiseen.