”Att knäcka koden”

23 November 2017, 10:00 - 25 November 2017, 15:00

 

Intresserad av nordiskt samarbete?

Hur klarar man sig på svenska i Norden?

Lär dig att knäcka koden och förstå grannspråk! Bekanta dig med nordiska webbmaterial - bl.a. Norden i skolan och SKAM i undervisningen! Ta del av info om Nordplus-projekt och möjligheterna för finansiering för nordiskt samarbete.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ATT KNÄCKA KODEN!
- en introduktion i nordiska grannspråk

Tid: 23-25.11.2017
Plats: Hanaholmen, Esbo

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik för lärare/lärarstuderande i Finland. Presentation av forskning om internordisk språkförståelse, befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk. Medverkande i programmet bl.a.

Eva Theilgaard Brink, adjunkt ved University College Copenhagen

Thomas Henriksen, Programchef Norden i Skolen

Jorunn Øveland Nyhus och
Astrid Syse Talsethagen, Hartvig Nissens skole i Oslo

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Fortbildningen är gratis, inkl. program, mat och logi. Deltagarna står själv för resorna. Antalet deltagare är begränsat. Skicka din ansökan senast 20.10.2017.

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Pohjola-Norden och Nordisk Språkkoordination.

Anmäl dig här

(Bild: Søren Sigfusson/norden.org)Plats
Hanaholmen
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo