Samverkande medlemmar stöder nordiskt samarbete

Pohjola-Norden har ca 80 samverkande medlemmar som består av riksomfattande fackföreningar, kultur- och ungdomsorganisationer. De samverkande medlemmarna har sin egen representation i Pohjola-Nordens förbundsmöte.

Genom att höra till Pohjola-Norden har de samverkande medlemmarna en möjlighet att stöda det nordiska samarbetet och profilera sig nordiskt.

Samverkande medlemmar

Akava
Allianssi
Ammattiliitto PRO
Arbetarnas Bildningsförbund i Vasa
Arbetets Vänners Centralförbund
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto
Biologi- och geografilärarnas förbund
Centern i Finland
Centerungdomen
Demokraattinen Sivistysliitto
Den Norske Forening i Finland
Ekonomiska Samfundet i Finland
Finlands Biblioteksförening
Finlands Dramatikerförbund
Finlands Fackförbunds Centralorganisation
Finlands Folkhögskolförening
Finlands Kommunförbund
Finlands Kritikernas förbund
Finlands Maskinbefälsförbund
Finlands Scouter
Finlands Sjuksköterskeförbund
Finlands Svenska Andelsförbund
Finlands Svenska Folkdansring
Finlands Svenska Författareförening
Finlands Svenska Hembygdsförbund
Finlands Svenska Lärarförbund
Finlands Svenska Socialdemokrater
Finlands Svenska Sång- och Musikförbund
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Finlands Tekniska Funktionärsorganisationers Centralförbund
Finlands översättar- och tolkförbund
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Förbundet Hem och Skola i Finland
Föreningen Finland-Danmark
Inter-Nordic Guide Club
Kansallinen Sivistysliitto
Kansan Sivistystyön Liitto
Keskustan Opiskelijaliitto
Kuurojen Liitto
Lasten ja nuorten elokuvayhdistys
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Mannerheims Barnskyddsförbund
Medborgarinstitutens förbund
Norsk-Finska handelsförening
Nuoren Keskustan liitto
Nykterhetens Vänner
Palvelualojen ammattiliitto
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Riksförbundet Finska Krigsbarn
Rozentãls-sällskapet
Samfundet Finlandsverige
Samfundet Folkhälsan
Samlingspartiet
Samlingspartiets Ungdomsförbund
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi
Skattebetalrnas Centralförbund
Stiftelsen för Finlands Fotografiska Museum
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
Suomen Kansanmusiikkiliitto
Suomen Kotiseutuliitto
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Suomen Laulajain ja Soittajain liitto SULASOL
Suomen Metsäyhdistys
Suomen Näyttelijäliitto
Suomen Pohjoismainen Taideliitto
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
Svensk Ungdom
Svenska Bildningsförbundet
Svenska Finlands Folktingsfullmäktige
Svenska Folkpartiet
Svenska folkskolans Vänner
Svenska Pensionärsförbundet
Svenska Studieförbundet
Svensklärarna i Finland
Teckningslärarförbundet
Tjaldur
Tjänstemannaunionen
Työväen Näyttämöiden Liitto
Työväen Sivistysliitto
Undervisningssektorns Fackorganisation
Uppik
Walhalla
Vasemmistonuoret
World Trade Center Helsinki