Pohjola maantieteellisenä alueena


Pohjoismaat muodostavat maantieteellisen alueen, josta käytetään yleisesti myös nimitystä Pohjola. Pohjoismaihin eli Pohjolaan kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska, sekä Tanskan itsehallintoalueet Färsaaret ja Grönlanti ja Suomeen kuuluva Ahvenanmaan itsehallinnollinen maakunta.

Skandinavialla viitataan siihen kulttuurihistorialliseen, lingvistiseen ja maantieteelliseen alueeseen, johon vakiintuneen käytännön mukaan kuuluvat Norja, Ruotsi ja Tanska. Tiukemman maantieteellisen tulkinnan mukaan Skandinavialla tarkoitetaan Skandinavian niemimaata, johon luetaan Suomen Lapin luoteiset osat, mutta ei Tanskaa.

Huolimattomassa kielenkäytössä ja erityisesti vieraissa kielissä Suomi, Islanti ja Färsaaret lasketaan usein Skandinaviaan, jolloin käsite Skandinavia on Pohjoismaiden ja Pohjolan synonyymi.

Fennoskandiaksi kutsutaan aluetta, johon kuuluvat Skandinavian niemimaan lisäksi Suomi, Kuolan niemimaa, Itä-Karjala, Suomen toisessa maailmansodassa Neuvostoliitolle luovuttamat alueet ja Jäniskosken-Niskakosken alue, jonka Suomi myi Neuvostoliitolle 1947.

Pohjoiskalottiin lasketaan kuuluvaksi Norrbottenin lääni Ruotsista, Nordlandin, Tromssan ja Ruijan maakunnat Norjasta sekä Lapin lääni Suomesta.

Barentsin euroarktisen alueen muodostavat Pohjoiskalotin viiden läänin lisäksi Suomesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat, Ruotsista Västerbottenin lääni sekä Venäjältä Arkangelin alue, Karjalan tasavalta, Komin tasavalta, Murmanskin alue ja Nenetsian autonominen piirikunta. Yhteistyöelimiä ovat Barentsin euroarktinen neuvosto ja Barentsin alueneuvosto.

Pohjois-Eurooppaan lasketaan Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat sekä lähialueet Venäjän puolella. Yhdistyneet Kansakunnat laskee Pohjois-Eurooppaan lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin.

Takaisin