Oleskelulupa ja väestökirjanpito Pohjoismaissa


Menettely väestörekisteröinnin ja muiden mahdollisten lupien kanssa riippuu siitä, kuinka pitkään oleskelet toisessa Pohjoismaassa ja osin myös kansalaisuudestasi. On myös hyvä huomioida, että vaikka muuttaisit toiseen Pohjoismaahan ja rekisteröityisit siellä asuvaksi, et kuitenkaan menetä kansalaisuuttasi. Tässä osiossa kerrotaan pääpiirteissään käytännöt niin pohjoismaalaisille kuin muulta EU-/ETA-alueelta tai sen ulkopuolelta tuleville henkilöille.

Olekeskelu- ja työlupa

Väestökirjanpito ja rekisteröityminen